Interesting video ...

【猫】全力で食べる子猫【ウニエナ】

by ...
固形カリカリを食べるようになったウニ(生後2ヶ月♀) 一生懸命食べてます! 2008.7.29撮影

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=-5_nSnbU7W0