Interesting video ...

Zara - Lyubov Krasavitsa (Fabrika Zvezd 6)

by ...
Zara sings Lyubov Krasavitsa at the russian show FZ 6

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=cNDN38xwK2A