Interesting video ...

Lavdim Mitrovica & Fidan Arifaj (Grupa.Fantasia) Jashar-K 2010 By.(Mondi.STyLeZ) 06.09.2010

by ...
LAVDIM MITROVICA JASHAR KOSOVA FIDANI VOGEL ERNIM IBRAHIMI ILIR TIRONSI AMTA TAIROV SEVCET CITA VEDAT UKA GJAKOVA FADILI VOGEL YMERLI KRASNIQI DAIM LALA BUQE...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=YlkwojCUgoI