Interesting video ...

چشم طمع بيگانگان بسر زمينمان ايران

by ...
رژيم وطن فروش و نا لايق کار را به جای رسانده است که مشتی شيوخ دست نشانده ومشتی پا دو های وطنی ادعاهای تملک ارضی مينمايند

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=cV3M-1fiTbs